Αποκωδικοποίηση συμβόλων στις ηλεκτρονικές συσκευές

Παρακάτω είναι ο πίνακας ειδικών συμβόλων, που αποτυπώνονται σε ηλεκτρονικές συσκευές, μαζί με την ερμηνεία τους:

Phone symbols

(208 αναγνώσεις)